Avís Legal

Article 1: ÚS DEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

 1. El fet d'utilitzar el nostre lloc web implica que l'usuari ha llegit i accepta les nostres condicions d'ús. L'ús del nostre lloc web s'ha de fer d'acord amb les nostres condicions d'ús. GRANJARD SAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d'ús publicant la nova versió al seu lloc web. Aquests canvis entraran en vigor tan aviat com es publiquin al lloc web i, per tant, seran vinculants per als usuaris a partir d'aquell moment.

 2. Els visitants del nostre lloc web poden utilitzar el seu contingut, estigui o no protegit per drets d'autor o altres drets, únicament per al seu propi ús personal en el context de la relació contractual o de negociació amb GRANJARD SAS. Per tant, l'ús de les dades del nostre lloc web només es pot dur a terme en el marc d'un contracte signat o en negociació entre el visitant i GRANJARD SAS. Així doncs, es prohibeix als visitants del nostre lloc web utilitzar qualsevol dels seus elements per a altres finalitats, inclosos els seus propis llocs web i documents comercials destinats a tercers, o posar-los a disposició de tercers per qualsevol motiu.

Els visitants es comprometen a utilitzar el lloc web www.granjardbytgts.es d'acord amb la legislació francesa. GRANJARD SAS no es responsabilitza de l'ús de les dades del nostre lloc web que no compleixi amb les presents condicions d'ús. GRANJARD SAS podrà sol·licitar, especialment mitjançant medis judicials, la cessió de qualsevol ús de les dades d'aquest lloc web que no compleixi amb les condicions d'ús.

Article 2: AVÍS LEGAL

 1. Editor del lloc: El lloc web accessible mitjançant l'adreça www.granjardbytgts.es l'edita i l'opera l'empresa que s'indica a continuació:

GRANJARD SAS
ZI Pont Rochand, 42360 Panissières, FRANÇA
Tel. +33 04 77 28 68 68
www.granjard.fr
Correu electrònic: contact@granjard.fr
SAS amb un capital social de 2 500 000 €
RCS Saint Etienne B 885 450 262
SIRET (CIF) 88545026200013
APE 4641Z
Núm. intracomunitari: FR75885450262
Responsable de l'edició del lloc web, director de la publicació i responsable del tractament de les dades personals: el senyor GRANJARD

Els visitants del nostre lloc web han d'enviar-nos la seva correspondència i reclamacions a l'adreça postal o electrònica indicada anteriorment.

Article 3: LLEI INFORMÀTICA I LLIBERTAT

 1. D'acord amb llei núm. 2004-801 del 6 d'agost del 2004 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, que la llei núm. 78-17 del 6 de gener de 1978 modificà, aquest lloc està registrat a la CNIL amb el número de registre 1793513 v 0 en relació amb la recollida de dades personals que portem a terme en el context de l'ús del nostre lloc web per part dels visitants.

 2. GRANJARD SAS recopila i utilitza les seves dades personals amb el propòsit d'identificar-lo quan realitza les comandes, oferir-li un servei de qualitat i facilitar-li l'accés als seus serveis. Aquesta recopilació també ens permet mantenir-lo constantment informat sobre l'evolució dels nostres serveis i ofertes comercials. Així mateix, utilitzem aquestes dades personals per proporcionar-li informació útil, com ara informació dels nostres associats. També usarem les seves dades personals per convidar-lo a participar en enquestes per avaluar la seva satisfacció envers nosaltres i millorar els nostres serveis.

És possible que vulguem utilitzar les seves dades personals amb finalitats diferents de les especificades en el moment de la recopilació. En aquest cas, prèviament ens posarem en contacte amb vostè per obtenir-ne la seva autorització.

 1. GRANJARD SAS pot recollir les seves dades personals quan ens contacta, visita el nostre lloc web o ens envia un formulari. A més, el seu navegador ens pot informar sobre tipus d'ordinador i sistema operatiu utilitza. Demés, el lloc web GRANJARD SAS pot utilitzar galetes que l'identifiquen tan aviat com es connecta al lloc web. Aquestes galetes no contenen informació personal sobre vostè. Las galetes només ens permeten identificar les seccions del nostre lloc web més visitades, les destinacions dels usuaris i la durada de la seva connexió al lloc web. Aquestes dades ens permeten perfeccionar el nostre lloc web i les nostres ofertes.

 2. Cal proporcionar les dades recopilades durant les seves sol·licituds de servei. En cas contrari, no es processarà la sol·licitud.

 3. El lloc web GRANJARD SAS pot contenir enllaços a altres llocs web. No ens fem responsables de les pràctiques de privacitat d'aquests llocs.

 4. GRANJARD SAS és el destinatari de les dades recopilades. No obstant, es reserva el dret de transmetre les seves dades personals a alguns dels seus socis per informar-lo dels últims productes i serveis relacionats amb el seu equip o amb nous productes o serveis. Si no desitja rebre informació promocional de GRANJARD SAS o dels seus socis, si us plau contacti amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic indicada a l'inici d'aquests termes i condicions, o fent clic a l'enllaç per donar-se de baixa dels correus electrònics de GRANJARD SAS o dels seus socis.

A més, GRANJARD SAS es reserva el dret d'utilitzar les adreces IP i altres dades recopilades tant per (1) identificar els usuaris d'Internet quan ens veiem obligats a fer-ho per una autoritat judicial o policial, qualsevol autoritat administrativa independent i, en general, qualsevol autoritat administrativa facultada per la llei, i (2) identificar els usuaris d'Internet que infringeixin aquests termes i condicions d'ús del nostre lloc web o serveis. En aquests casos, és possible que hàgim de proporcionar la seva adreça IP als proveïdors d'accés o a les autoritats competents.

 1. D'acord amb les lleis núm. 82-652 del 29 de juliol de 1982, núm. 2004-575 del 21 de juny del 2004 i la decisió 2004-496 DC del 10 de juny del 2004, tota persona física o jurídica nomenada o designada en el lloc web www.granjardbytgts.es té dret a rèplica, sense perjudici de la sol·licitud de correcció o eliminació del missatge.

La sol·licitud d'exercici del dret de rèplica adreçada al director de la publicació haurà de presentar-se, com a molt tard, tres mesos després de la publicació del missatge que en justifiqui la sol·licitud. El sol·licitant ha d'especificar les imputacions sobre les quals vol respondre i el contingut de la resposta proposada. Aquesta inclusió és gratuïta i es realitza dins dels tres dies següents a la data de recepció.

 1. Segons els articles 38 i 40 de la llei núm. 78-17 del 6 de gener de 1978, modificada per l'article 5 de la llei núm. 2004-801 del 6 d'agost del 2004, té dret a accedir, rectificar i esborrar les seves dades personals.

Prèvia prova de la seva identitat, es podrà exercir aquest dret per correu electrònic a l'adreça contact@granjard.fr o per correu ordinari a l'adreça postal següent: GRANJARD SAS, Direction de la publication, ZI Pont Rochand, 42360 Panissières

Article 4: DRETS D'AUTOR I PROPIETAT INTELECTUAL

 1. Els texts, dibuixos, programes, fotografies, eslògans, logotips, marques, obres intel·lectuals de qualsevol tipus, bases de dades, etc. que apareixen al lloc web www.granjardbytgts.es són propietat exclusiva de GRANJARD SAS i estan protegits per les disposicions del Codi de la Propietat Intel·lectual francès. Fora de França, aquests elements es beneficien específicament de la protecció dels drets d'autor en tots els estats signants del Conveni de Berna, així com dels convenis internacionals relatius als drets de les marques, patents i dibuixos i models.

 2. Pel que fa als elements protegits pels drets d'autor a França (text, fotografia, programari, etc.), qualsevol reproducció, representació, modificació, adaptació, distribució o traducció de qualsevol dels elements del lloc web www .granjard.fr, ja sigui íntegrament o en part, en qualsevol mitjà (digital, paper, etc.) està prohibida sense el permís exprés i previ de l'empresa GRANJARD SAS.

Qualsevol ús no autoritzat expressament constitueix una violació dels drets d'autor i una infracció en virtut dels articles L335-2 i següents del Codi de la Propietat Intel·lectual. També constitueix un acte de competència deslleial d'acord amb l'article 1382 del Codi Civil i una violació dels drets d'imatge o personals en virtut de l'article 9 del mateix codi.

Per tant, GRANJARD SAS podrà emprendre accions de responsabilitat civil o penal contra qualsevol persona que no hagi complert aquesta prohibició.